Dokumenty do pobrania

Tytuł Plik
 • Ryvu Therapeutics S.A. - Regulamin zarządu - 1.10.2019

  116,05 KB

 • Ryvu Therapeutics S.A. - Statut - 14.06.2023

  571,95 KB

 • Ryvu Therapeutics S.A. - Regulamin WZ - 1.10.2019

  140,58 KB

 • Ryvu Therapeutics S.A. - Regulamin RN - 5.05.2020

  114,66 KB

 • Ryvu Therapeutics S.A. - Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej - 31.08.2020

  96,47 KB

 • Ryvu Therapeutics S.A. - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

  89,52 KB

 • Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. za 2021 rok

  196,09 KB

 • Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A.
  za lata 2019 i 2020

  205,01 KB

 • Prospekt emisyjny opublikowany w dniu 01 lutego 2018 r.

  6,42 MB

  • Aneks do Prospektu dt. Ceny Maksymalnej

   348,63 KB

  • Komunikat aktualizujący nr 1 – Dzień Referencyjny

   354,04 KB

  • Komunikat aktualizujący nr 2 – Wykaz POK Inwestorów Indywidualnych

   622,88 KB

  • Świadectwo Depozytowe

   125,12 KB

  • Informacja o ostatecznej cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oraz liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

   625,94 KB

 • Prospekt emisyjny opublikowany w dniu 26 listopada 2014 r.

  4,16 MB

 • Plan podziału Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

  5,96 MB

 • Sprawozdanie Zarządu Selvita CRO S.A. uzasadniające podział Selvita S.A.

  5,83 MB

 • Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. uzasadniające podział Selvita S.A.

  5,76 MB

 • Załącznik 1 Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń Spółki Dzielonej przypadających Spółce Przejmującej

  19,58 MB

 • Załącznik 2 Zanonimizowana lista pracowników oraz współpracowników

  2,65 MB

 • Załącznik 3 Wykaz umów

  4,05 MB

 • Załącznik 4 Wykaz akcji i udziałów w Spółkach zależnych przypadających Spółce Przejmującej

  458,99 KB

 • Załącznik 5 Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie Podziału

  1,42 MB

 • Załącznik 6 Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie Podziału

  1,60 MB

 • Załącznik 7 Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej

  322,28 KB

 • Załącznik 8 Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej

  1,26 MB

 • Załącznik 9 Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów podziału na dzień pokrycia w całości akcji Spółki Przejmującej tj. na dzień 25 marca

  1,28 MB

 • Załącznik 10 Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Dzielonej, przedstawionym w bilansie sporządzonym na dzień 1 lutego 2019 r. w takim samym układz

  1,34 MB

 • Załącznik 11 Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Działalności Wydzielanej, przedstawionym w bilansie sporządzonym na dzień 1 lutego 2019 r. w takim samy

  1,29 MB

 • Prospekt Emisyjny Selvita S.A. (dawniej: Selvita CRO S.A.) opublikowany w dniu 03 września 2019 roku (link do strony: https://selvitacro.com/)