Ryvu Therapeutics rozwija własne projekty w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii.

W swoim portfolio projektów Ryvu skupia się na nowych, zróżnicowanych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności, metabolizmu i immunometabolizmu nowotworów oraz immunoonkologii

Projekty Kliniczne

 • Nazwa programu/
  Cel terapeutyczny
 • Wskazanie
  Terapeutyczne
 • Faza odkrycia
 • Faza przedkliniczna
 • Faza I
 • Faza II
 • Partner
 • Przewidywane
  kamienie milowe

Projekty przedkliniczne

 • Nazwa programu/
  Cel terapeutyczny
 • Wskazanie
  Terapeutyczne
 • Faza odkrycia
 • Faza przedkliniczna
 • Faza I
 • Faza II
 • Partner
 • Przewidywane
  kamienie milowe

Immunoonkologia

 • A2A/A2B
  • Guzy lite
  • Złożenie IND
   2021

 • STING
  • Guzy lite
  • Złożenie IND
   2021

 • HPK1
  • Guzy lite
  • Kandydat przedkliniczny 2021

Syntetyczna letalność

 • SMARCA2
  • Guzy lite
 • Delecja MTAP
  • Guzy lite
 • WRN
  • Guzy lite

 

 • Współpraca badawcza