O NAS

Ryvu Therapeutics S.A. jest firmą biotechnologiczną, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii.

Spółka Ryvu Therapeutics została założona w 2007 r. (do 2019 roku działała jako Selvita S.A.), obecnie zatrudnia ponad 260 naukowców, z których 90 posiada stopień doktora. Siedziba Spółki znajduje się w Krakowie.

Najbardziej zaawansowanym projektem spółki, do którego posiada ona pełnię praw, jest RVU120 – pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8/CDK19 z potencjałem w leczeniu nowotworów hematologicznych oraz guzów litych, znajdujący się obecnie w fazie II badań klinicznych u pacjentów z nawrotową/oporną ostrą białaczką szpikową (ang. relapsed/refractory acute myeloid leukemia, r/r AML) w terapii skojarzonej zwenetoklaksem.

Drugim klinicznym projektem Spółki jest SEL24 (MEN1703), dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, rozwijany przez Grupę Menarini.

Pozostałe projekty Ryvu, rozwijane w ramach prowadzonej platformy badawczo-rozwojowej, skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności i immunoonkologii.

W RYVU:

DBAMY
JESTEŚMY SKONCENTROWANI
OPIERAMY SIĘ NA DANYCH
PRACUJEMY RAZEM
ZMIENIAMY NA LEPSZE
SIĘGAMY PO WIĘCEJ

Zarząd i kierownictwo

Rada nadzorcza

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

CSR