O NAS

Ryvu Therapeutics jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 roku (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Główna siedziba Spółki, Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacyjnych Leków, znajduje się w Krakowie, przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2.

Ryvu rozwija innowacyjne terapie w obszarach, w których brakuje dostatecznych metod leczenia nowotworów. W Ryvu bogata wiedza naukowa łączy się z efektywnym i nowoczesnym zarządzaniem projektami badawczymi.

Najbardziej zaawansowanym projektem Spółki jest RVU120, pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8, znajdujący się obecnie w fazie 1b badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS).

SEL24/MEN1703 jest dualnym inhibitorem kinaz PIM/FLT3, aktualnie w fazie II badań klinicznych u pacjentów z oporną postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt jest obecnie rozwijany przez włoską Grupę Menarini.

Pozostałe projekty Ryvu, rozwijane w ramach prowadzonej platformy badawczo-rozwojowej, skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności, immunoonkologii oraz metabolizmu i immunometabolizmu nowotworów.

RYVU:

TWORZYMY
WPROWADZAMY INNOWACJE
ZMIENIAMY
DBAMY
PRZEKRACZAMY GRANICE

Innowacyjne terapie onkologiczne definiują naszą tożsamość

Zarząd i kierownictwo

Rada naukowa

Rada nadzorcza

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

CSR