O NAS

Ryvu Therapeutics S.A. jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii.

Spółka Ryvu Therapeutics została założona w 2007 r. (do 2019 roku działała jako Selvita S.A.), obecnie zatrudnia ponad 170 pracowników, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Siedziba Spółki znajduje się w Krakowie.

Najbardziej zaawansowanym projektem Spółki, do którego posiada pełnię praw, jest RVU120 (SEL120), pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8/CDK19, znajdujący się obecnie w fazie Ib badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym (MDS) oraz w badaniu fazy I/II w terapii guzów litych.

Drugim klinicznym projektem Spółki jest SEL24 (MEN1703), dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący aktualnie w fazie II badania klinicznego u pacjentów z oporną lub nawrotową postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt jest rozwijany przez Grupę Menarini.

Pozostałe projekty Ryvu, rozwijane w ramach prowadzonej platformy badawczo-rozwojowej, skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności i immunoonkologii.

W RYVU:

TWORZYMY
WPROWADZAMY INNOWACJE
ZMIENIAMY
DBAMY
PRZEKRACZAMY GRANICE

Innowacyjne terapie onkologiczne definiują naszą tożsamość

Zarząd i kierownictwo

Rada naukowa

Rada nadzorcza

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

CSR