W Ryvu dokładamy wszelkich starań, aby poprawiać jakość życia pacjentów chorych na raka. Zdajemy sobie sprawę z trudności, z jakimi borykają się pacjenci i ich opiekunowie, dlatego jesteśmy tutaj, aby zaoferować wsparcie oraz informacje, które mogą być pomocne Tobie i Twoim bliskim.

Ryvu prowadzi obecnie badania kliniczne nad leczeniem pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) i zespołami mielodysplastycznymi wysokiego ryzyka (HR-MDS). Wkrótce rozpoczną się badania nad leczeniem pacjentów z MDS niskiego ryzyka i zwłóknieniem szpiku.

 

Badania Kliniczne

 

Dla podmiotu medycznego Więcej informacji poniżej oraz w broszurze poświęconej naszym badaniom klinicznym:      Broszura Ryvu  
Dla Pacjenta Skonsultuj się ze swoim lekarzem, aby omówić, czy nasze badanie jest dla Ciebie odpowiednie oraz jakie ryzyko i / lub korzyści wiążą się z przystąpieniem do badania klinicznego. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj również z poniższych linków.

 

RIVER-52

AML/HR MDS RVU120 Rekrutacja otwarta (więcej)

RIVER-81

AML/HR-MDS RVU120+venetoclax Rekrutacja otwarta (więcej)

REMARK

LR-MDS RVU120 Wkrótce dostępne (więcej)

POTAMI-61

Mielofibroza RVU120 Wkrótce dostępne (więcej)

 

Główne obszary badawcze

 

Ryvu Therapeutics w swoich pracach badawczo-rozwojowych koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju innowacyjnych, małocząsteczkowych związków chemicznych o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu w badaniach nad własnymi cząsteczkami wykorzystuje różnorodne mechanizmy terapeutyczne ukierunkowane na nowe cele onkologiczne w obszarach regulacji transkrypcji, syntetycznej letalności oraz immuno-onkologii.

 

Dowiedz się więcej
Dodatkowe źródła informacji Leukemia and Lymphoma Society: informacje dla pacjentów I opiekunów
Cancer.org: informacje an temat nowotworów

 

Wyniki badania mają na celu wypełnienie obowiązków związanych z ujawnianiem informacji publicznych i nie można ich wykorzystywać do żadnych innych celów. Informacje te nie mają na celu promowania ani zgłaszania jakichkolwiek roszczeń dotyczących jakichkolwiek produktów testowanych lub sprzedawanych.

Jako sponsor badania klinicznego, nie mamy możliwości przetwarzania danych osobowych pacjentów oraz potencjalnych pacjentów naszych badań, w szczególności danych medycznych. Wszelkie decyzje dotyczące kwalifikacji do udziału w badaniu podejmowane są przez niezależne ośrodki badawcze. Wynika to z obowiązujących regulacji prawnych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Najlepszym krokiem będzie skontaktowanie się bezpośrednio z ośrodkiem badawczym prowadzącym badanie kliniczne.

Kontakt

Jeśli jesteś pracownikiem służby zdrowia, badaczem w badaniu Ryvu lub chciałbyś uzyskać informacje o tym, jak zostać badaczem, skontaktuj się z nami: [email protected]