UDZIAŁ W KAPITALE

UDZIAŁ W GŁOSACH

Akcjonariat
% Udziałów w kapitale % Udziałów w głosach
 • Paweł Przewięźlikowski

  21.25% 33.03%
 • Bogusław Sieczkowski

  4.5% 6.14%
 • Nationale Nederlanden OFE

  8.34% 6.83%
 • Tadeusz Wesołowski (wraz z Augebit FIZ)

  5.66% 4.64%
 • Aviva OFE Santander

  8.35% 6.84%
 • Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej

  4.13% 3.38%
 • Pozostali akcjonariusze

  47.78% 39.14%