UDZIAŁ W KAPITALE

UDZIAŁ W GŁOSACH

Akcjonariat
% Udziałów w kapitale % Udziałów w głosach
 • Paweł Przewięźlikowski

  17.44% 27.73%
 • Allianz Polska OFE

  9.22% 7.85%
 • BioNTech SE

  8.29% 7.06%
 • TFI Allianz Polska S.A.

  8.26% 7.03%
 • Nationale Nederlanden OFE

  8.22% 6.99%
 • Bogusław Sieczkowski

  3.57% 5.06%
 • Tadeusz Wesołowski (wraz z Augebit FIZ)

  5.94% 5.05%
 • Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej

  2.18% 1.86%
 • Pozostali akcjonariusze

  36.87% 31.38%