Zmiany Statutu Emitenta dokonane w związku z Podziałem