Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 roku