Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku 2013