Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF