Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy współpracy badawczo-rozwojowej ze spółką Galapagos NV