Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki