Zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu