Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie w ogólnej liczbie głosów w Selvita S.A.