Zawiadomienie od akcjonariusza – art. 69 ustawy o ofercie