Zawarcie znaczącej umowy z międzynarodowym koncernem farmaceutycznym przez Selvita S.A.