Zawarcie z Grupą Menarini aneksu do globalnej umowy licencyjnej