Zawarcie umowy na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A.