Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz zawiązanie spółki zależnej Ardigen S.A.