Zawarcie umowy finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym