Zawarcie umowy darowizny akcji przez Prezesa Zarządu i głównego akcjonariusza Spółki w celu ustanowienia nierozwadniającego programu motywacyjnego w Spółce