Zawarcie trzech znaczących umów przez Selvita S.A.