Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy zakupu nieruchomości