Zawarcie istotnych umów w obszarze usług biologicznych z kontrahentami z Brazylii oraz USA