Zawarcie istotnej umowy w obszarze usług biologicznych