Zawarcie istotnej umowy w obszarze projektów badawczo-rozwojowych