Zawarcie istotnej umowy pomiędzy konsorcjum Selvita S.A. – UJ, a NCBiR