Zatwierdzenie przez Sąd Rejestrowy podziału Emitenta oraz zmiana jego statutu