Zatwierdzenie prospektu Selvita S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego