Wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji serii D