Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dn. 02.09.2015 r.