Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013