Włączenie akcji Selvita S.A. do segmentu NewConnect Lead