Włączenie akcji Selvita S.A. do indeksu NCX Life Science