Uzyskanie zezwolenia na działalność w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przez Selvita Services sp. z o.o. – spółkę zależną od Selvita S.A.