Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii J oraz ostatecznej liczby akcji serii J, które będą przedmiotem oferty publicznej