Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, liczby Akcji Oferowanych oraz liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach