Ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji serii I emitowanych przez Ryvu Therapeutics S.A., liczby akcji serii I, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Ryvu Therapeutics S.A. oraz zawarcie aneksu cenowego do umowy plasowania