Uchwały KDPW o rejestracji PDA serii F, oraz uchwały GPW o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu Akcji Istniejących oraz PDA serii F