Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii G2