Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.