Ryvu Therapeutics S.A. otrzyma płatność tytułem osiągnięcia kamienia milowego od Menarini Group na podstawie aneksowanej umowy licencyjnej