Ryvu przedstawia na kongresie ESMO 2023 zaktualizowane dane kliniczne fazy I dla badania fazy I/II RVU120 u pacjentów z nawrotowymi/opornymi przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi, a także prezentuje zaktualizowany plan rozwoju programu RVU120