Rezygnacja Członka Zarządu Spółki z pełnionej funkcji