Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki z pełnionej funkcji