Rejestracja zmiany Statutu Spółki dotyczącej kapitału zakładowego