Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki