Publikacja najnowszych danych klinicznych fazy 1b oraz danych przedklinicznych dla programu RVU120 i fazy 1/2 programu SEL24 (MEN1703)