Prezentacja danych przedklinicznych dla programu RVU120 podczas konferencji ASH 2023 oraz dodatkowa aktualizacja danych klinicznych