Prezentacja danych klinicznych i przedklinicznych dla programu RVU120 podczas konferencji ASH 2023