Prezentacja danych klinicznych i przedklinicznych dla programu RVU120 podczas konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH) 2023